Verticale marges zichtbaar maken op liniaal

Geen boven- en ondermarge op je liniaal

http://www.microsoft.com/netherlands/_images_.channel._/shim.gif

Het kan voorkomen dat u in de paginaweergave ineens geen onder- en bovenmarges meer ziet op je verticale liniaal. De tekst loopt dan vanaf de ene pagina zo door in de volgende pagina. In het Afdrukvoorbeeld is alles in orde. Wat is er aan de hand? Het is dan mogelijk dat de witruimte tussen de pagina's in de Afdrukweergave per abuis is verborgen. U doet dat door op de scheiding tussen de pagina's te dubbelklikken. Het idee hierachter is dat u dan meer tekst op uw scherm kunt lezen. Om het 'probleem' op te lossen dubbelklikt u (weer) op de scheiding tussen de pagina'

Schermafbeelding: Boven en ondermarge

Image7.jpg

Verticale marges onzichtbaar maken op liniaal

Image11.jpg

 

 

De verticale uitlijning van de tekst wijzigen

U kunt de verticale uitlijning wijzigen van tekst binnen een sectie of alleen van tekst die u hebt geselecteerd. U kunt de tekst boven of onder aan de pagina uitlijnen, en u kunt de tekst centreren en uitvullen.

1.     Klik op het tabblad Pagina-indeling op het startprogramma voor dialoogvensters Pagina-instelling

2.     Image2.jpg

3.     en klik vervolgens op de tab Indeling. / Klik in het vak Verticaal uitlijnen op de gewenste optie.

4.     Klik in het vak Toepassen op”.... Heel document” of  Deze sectie”... of ......Vanaf dit punt”

5.      klik vervolgens op OK.

Image1.jpg

 

 

 

Bij onduidelijke fouten op een pagina stel alle 3 de tabbladen in op standaard