Tabstops instellen in WORD 2007

Misschien wilt u de liniaal gebruiken om handmatige tabstops aan de linkerkant of rechterkant van uw document en in het midden van uw document in te stellen.

 Opmerking   Als de horizontale liniaal boven langs het document niet wordt weergegeven, klikt u op de knop voor het weergeven van de liniaal boven aan de verticale schuifbalk.

U kunt snel tabstops instellen. Klik op de tabkiezer bij het linkeruiteinde van de liniaal totdat het gewenste type tabstop wordt weergegeven en klik vervolgens op de liniaal op de gewenste tabstoplocatie. Maar welk type tabstop kunt u het beste gebruiken?

Knopafbeelding

Met een links uitlijnende tabstop stelt u de beginpositie van tekst in die vervolgens van links naar rechts wordt weergegeven terwijl u typt.

Knopafbeelding

Met een tabstop voor centreren stelt u de positie van het tekstmidden in. Terwijl u typt, wordt de tekst op deze positie gecentreerd.

Knopafbeelding

Met een rechts uitlijnende tabstop stelt u het rechtereinde van de tekst in. Terwijl u typt, wordt de tekst naar links verplaatst.

Knopafbeelding

Met een decimale tabstop lijnt u getallen uit rond een decimale komma. Ongeacht het aantal cijfers waaruit de getallen bestaan, de decimale komma blijft op dezelfde positie staan. U kunt getallen uitsluitend rond een decimaalteken uitlijnen. U kunt de decimale tab niet gebruiken om getallen rond een ander teken, zoals een koppelteken of een &-teken uit te lijnen.

Knopafbeelding

Met een lijntabstop wordt geen tekst gepositioneerd. Met een lijntabstop wordt een verticale balk op de tabpositie ingevoegd.

Als u tabstops op exacte posities wilt plaatsen die u niet op de liniaal kunt aangeven of als u een specifiek teken (opvulteken) vr de tab wilt invoegen, kunt u het dialoogvenster Tabs gebruiken. Als u dit dialoogvenster wilt weergeven, dubbelklikt u op een tabstop op de liniaal.

Informatie over het gebruik van de horizontale liniaal om tabstops in te stellen

*  Standaard staan er geen tabstops op de liniaal wanneer u een nieuw leeg document opent.

*  De laatste twee opties op de tabkiezer zijn voor inspringingen. U kunt hierop klikken en vervolgens op de liniaal klikken om de inspringingen te plaatsen. U hoeft dus niet de inspringingsmarkering langs de liniaal te slepen. Klik op Eerste regel inspringenKnopafbeelding en klik vervolgens in de bovenste helft van de horizontale liniaal op de locatie waar de eerste regel van een alinea moet beginnen. Klik op Verkeerd-om inspringing Knopafbeeldingen klik vervolgens in de onderste helft van de horizontale liniaal op de locatie waar de tweede en alle volgende regels van een alinea moeten beginnen.

*  Wanneer u een lijntabstop instelt, verschijnt een verticale lijn waar u de tabstop instelt (u hoeft niet op de TAB-toets te drukken). Een lijntab lijkt op een doorhaling, alleen loopt de lijntab verticaal door de alinea op de plek van de lijntabstop. Net als andere typen tabstops kunt u een lijntabstop instellen voordat of nadat u de tekst van de alinea hebt getypt.

*  U kunt een tabstop verwijderen door deze (omhoog of omlaag) van de liniaal te slepen. Wanneer u de muisknop loslaat, verdwijnt de tabstop.

*  U kunt bovendien bestaande tabstops langs de liniaal naar links of naar rechts naar een andere positie slepen.

*  Wanneer meerdere alinea's zijn geselecteerd, worden alleen de tabs van de eerste alinea op de liniaal weergegeven.