Word / Office Outlook  brieven adresseren (Mergemailen)

 

In Word meerdere brieven tegelijk adresseren  met behulp van Outlook2007 adresboek

bestemd voor vensterenveloppen

 

Voor dit te doen moet moet Office Outlook altijd ingesteld staan als standaard mailbox

 

Office Outlook 2007 instellen als standaardmail programma  voor E-mail & Contactpersonen

 

1.            Klik op Opties in het menu Extra en klik vervolgens op het tabblad Overige.

2.                  Schakel onder Algemeen het selectievakje Outlook instellen als standaardprogramma voor e-mail, contactpersonen en agenda in.

 

# 1   Open de vooraf klaargemaakte brief.

# 2   Ga in het bovenmenu naar  Extra / Brieven en verzendlijsten / Afdruk samenvoegen.

 

 

# 3   Aan de rechter kant opent zich dan een nieuwe TAB.  Brieven moet aangevinkt staan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 4   Klik  rechtsbeneden   Begin document

 

 

# 4   Vink aan huidig document gebruiken

 

 

# 5   Kilk  rechtsonder Adressen selecteren

 

# 6   Klik rechtsboven op Selecteren uit Outlook –contactpersonen

# 7   Klik op Contactpersonenmap kiezen,

 

 

 

 

# 8   Selecteer je map in het scherm

# 9   Selecteer de adressen die je wilt hebben  d.m.v  aan of uitvinken  en

 klik op OK en volgende scherm nog eens OK

 

# 10  Klik rechtsonder Uw brief schrijven

 

# 11  Plaats je cursor op de juiste plaats voor het begin adresblok (in het midden van de brief)

         (dat is belangrijk om het adres zichtbaar te maken in het enverloppen venster)

#12   Klik rechtsboven op adresblok invoegen  

 

 

 

 

#13   Kies 3e optie Naams weergave en Klik  Ok in het opkomend scherm

 

#14   Klik rechtsonder: voor Brief voorbeeld  adressen  zijn  nu zichtbaar in de brief

kijk of alles goed  is en controleer de adressen zoals hieronder aangegeven

 

 

In dit stadium kunnen we rechtsboven schakelen tussen de verschillende adressen.

 

En eventueel nog een geadresseerde uitsluiten als men op die button eronder drukt.

 

Heb je er één teveel weggeklikt kan je ook nog: Adressenlijst bewerken kiezen

en het adres weer opnieuw aanvinken

Belangriijk: zet  het adresblok nu op de juiste plaats...geef een paar enters zowel onder als boven het adresblok en maak één afdruk voor test.......

 

 

#14   Klik rechtsonder: Samenvoegen voltooien

 

 

 

#15  Klik  rechtsboven   afzonderlijke brieven  bewerken,

#16  In het opkomend schermpje,  vink aan alles en klik op OK  de brieven worden nu vermenigvuldigd en                  kunnen ze nog afzonderlijk bewerkt worden daarna kan je afdrukken