WIN10 SCHIJFBEHEER… met schijfbeheer kunt u de driveletter wijzigen, partities maken of verwijderen, partities inkrimpen of uitbreiden…

 

1 klik Rechts op de Startknop1 klik Links op “Submenu”…..  Kies voor Schijfbeheer

 

 

Klik met je rechtermuisknop op  een schijf… dan krijg je een Submenu met diverse mogelijkheden…

Voor de driveletter  te wijzigen eerst 1 klik links op Stationsletter en paden wijzigen.

 

Voor de driveletter  te wijzigen eerst 1 klik links op Stationsletter en paden wijzigen.

Dan eerst de bestaande letter verwijderen… dan pas een nieuwe letter toevoegen….