Adobe Photoshop. Sneltoetsen
Hieronder een overzicht sneltoetsen Adobe Photoshop.

Algemeen

Opslaan CTRL + S

Opslaan als CTRL + SHIFT + S

Opslaan voor web CTRL + SHIFT + ALT + S

Openen CTRL + O

Nieuw CTRL + N

Bestand sluiten CTRL + W

Wisselen tussen open bestanden CTRL + Tab

Werkbalken zichtbaar/verbergen  Tab

 

Bewerken

Kopiëren CTRL + C (Copy)

Kopieer samengevoegd* CTRL + SHIFT + C

Knippen CTRL + X

Plakken CTRL + V

Ongedaan maken (historie) CTRL + ALT + Z

Herhalen (historie) CTRL + SHIFT + Z

Vullen met voorgrondkleur ALT + DELETE/BACKSPACE

Vullen met achtergrondkleur CTRL + DELETE/BACKSPACE

Laag verkleinen of vergroten CTRL + T

Transformeren - vaste verhouding SHIFT + Slepen

*Ongeacht lagen

   

Afbeelding

Afbeeldingsformaat CTRL + ALT + I

Canvas grootte CTRL + ALT + C

Niveaus CTRL + L

Curven CTRL + M

Kleurbalans

CTRL + B

 

Dekking / overvloeien

Dekking: exact Typ de dekking (bijv. '25')

Dekking: 100%, 90%, 80% etc. ALT + 0,9,8, etc.

Overvloeimodus – wisselen CTRL + - / +

Normaal ALT + SHIFT + N

Bleken ALT + SHIFT + S

Vermenigvuldigen ALT + SHIFT + M

Kleur ALT + SHIFT + C

 

Menu's

Menubalk (Internet Explorer en Firefox) ALT

Snelmenu Snelmenu-toets / Shift + F10

Systeemmenu (i.v.m. venstergrootte) ALT + SPATIE

Menukeuze selecteren Pijltjes / Onderstreepte letter

Menu’s sluiten ESC

 

Beeld

In-/uitzoomen ALT + muiswiel

In-/uitzoomen CTRL + +/-

In-/uitzoomen met volledig venster CTRL + ALT + +/-

Raster weergeven CTRL + '

Liniaal weergeven CTRL + R

Wisselen tussen schermmodus F

Standaardkleuren D

Voor-/achtergondkleur wisselen X

 

Selecteren

Selectie uitbreiden SHIFT + selecteren

Selectie verkleinen ALT + selecteren

Deselecteren CTRL + D

Selectie omdraaien CTRL + SHIFT + I

Alles selecteren CTRL + A

Selectie verplaatsen CTRL + Pijltjes

Selectie 10px verplaatseCTRL + SHIFT + Pijltjes

Selectieranden verbergen CTRL + H

 

Lagen

Nieuw laag* CTRL + SHIFT + N

Laag kopiëren CTRL + J

Laag omhoog/omlaag selecteren ALT + ] / [

Meer lagen selecteren ALT + SHIFT + ] / [

Laag omhoog verplaatsen CTRL + * (numeriek)

Laag omlaag verplaatsen CTRL + / (numeriek)

Lagen samenvoegen CTRL + E

Alle lagen samenvoegen CTRL + SHIFT + E

Zichtbare lagen naar één laag kopiëren CTRL + ALT + SHIFT + E

Lagen in groep plaatsen CTRL + G

*zonder dialoogvenster CTRL + SHIFT + ALT + N

 

Tekst

Vet CTRL + SHIFT + B

Cursief CTRL + SHIFT + I

Onderstreept CTRL + SHIFT + U

Lettertype groter/kleiner CTRL + SHIFT + > / <

Tekenafstand groter/kleiner CTRL + ALT + Pijl-links/rechts

Regelafstand groter/kleiner ALT + Pijl op/neer

 

Gereedschappen (selectie)

Verplaatsen V

Selectiekader M

Lasso L

Toverstaf W (wand)

Uitsnijden C (Crop)

Kloonstempel S (Stamp)

Gum E (Eraser)

Emmertje G

Tekst T

Pipet I

Voor-/achtergrondkleur omdraaien X